произволно

произволно
нар. - надменно, арогантно, своеволно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • волунтаризам — (лат. voluntas волја) 1. фил. филозофија според која волјата е темел на се што постои (Шопенхауер, Ниче) 2. во психологијата: учење што и придава на волјата главна улога во душевниот живот (Вунд, Минштерберг) 3. екон. произволно и неодговорно… …   Macedonian dictionary

  • конструкција — (лат. constructs) 1. составување, градење, смислување, измислување, планирање 2. градба, устројство, состав, поставување на план, меѓусебно распоредување на делови (од објекти, уметнички дела, проекти и сл.) 3. тех. објект што е претходно завршен …   Macedonian dictionary

  • макро-команда — комбинација од тастери, најчесто тастерот алт и некоја буква, или низа од произволно одбрани знаци со внесувањето на макро командата програмата ги извршува сите запишани команди во макрото …   Macedonian dictionary

  • надреализам — (фр. surrealisme) литературен и уметнички правец што настанал во Франција по Првата светска војна се стремел кон претставување на ирационалното и неизвесното, во кое фантастичноста и реалноста се мешаат произволно …   Macedonian dictionary

  • арогантно — прил. надменно, произволно, своеволно …   Български синонимен речник

  • надменно — нар. отгоре, отвисоко, горделиво, пренебрежително, арогантно, дръзко, високомерно нар. произволно, своеволно …   Български синонимен речник

  • на своя глава — словосъч. своеволно, самоволно, без да пита словосъч. безотговорно, произволно, безчинно …   Български синонимен речник

  • самоволно — нар. своеволно, на своя глава, на сама глава, без разрешение, произволно нар. безчинно, безотговорно, безнаказано …   Български синонимен речник

  • своеволно — нар. самоволно, на своя глава, на сама глава, без разрешение, произволно нар. безчинно, безотговорно, безнаказано нар. надменно, арогантно …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”